>

  <sub id="lj1zl"></sub>

     <sub id="lj1zl"></sub>

     <address id="lj1zl"></address>

      PI71004DNSMXvst3液压油滤芯 玛勒滤芯PI72004DNSMXvst6过滤芯

      马勒液压油滤芯


      德国制造马勒液压油滤芯以其高质量及性能保证液压元件的功能及使用寿命。滤芯采用星形折叠的褶波方式,流向从外向内。

      技术特征

      1.过滤精度βx》200 ,3~20um

      2.Βx值在整个压差范围内稳定性高至210bar

      3.纳污容量高

      4.一次性和可清洗滤芯

      5.过滤矿物油,抗燃液及可迅速生物分解的介质

      6.马勒液压油高压..D.../...滤芯可运用与下列高压马勒液压油过滤

      1-200F923345H62.jpg

      马勒滤芯型号:


      1.过滤器滤芯

      公称流量50L/MIN

      77576630 Pi1105Mic10 77718620 Pi1005Mic25 77680135 Pi2105PS3 77943509 Pi5105PS6 77680325 Pi3105PS10 77680440 Pi4105PS25 77680192 Pi2205PSvst3 77943533 Pi5205PSvst6 77680382Pi3205PSvst10 77680507 Pi4205PSvst25 77680895 Pi8105Drg10 77680911 Pi8205Drg25 77680960 Pi8305Drg40 77576648 Pi8405Drg60 77681067 Pi8505Drg100 77718687 Pi8605Drg200 77718703 Pi8705Drg300 77718695 Pi8805Drg500 77689102 Pi9105Drgvst10 77689128 Pi9205Drgvst 25 77689169 Pi9305Drgvst40 77689219 Pi9405Drgvst60 77689276 Pi9505Drgvst100 77740921 Pi9605Drgvst200 77740939 Pi9705Drgvst300 77740947 Pi9805Drgvst500


      2公称流量80L/MIN

      77680085 Pi1108Mic10 77657174 Pi100Mic25 Pi2108PS3 77680143 77943517 Pi5108PS6 77680341 Pi3108PS10 77680457 Pi4108PS25 77680200 Pi2208PSvst3 77943541 Pi5208PSvst6 77681190 Pi3208PSvst10 77680515 Pi4208PSvst25 77718737 Pi8108Drg10 77680929 Pi8208Drg25 77680978 Pi8308Drg40 77681018 Pi8408Drg60 77681075 Pi8508Drg100 77718711 Pi8608Drg200 77668528 Pi8708Drg300 77718729 Pi8808Drg500 77689110 Pi9108Drgvst10 77740954 Pi9208Drgvst25 77740970 Pi9308Drgvst40 77689227 Pi9408Drgvst60 77740962 Pi9508Drgvst100 77740988 Pi9608Drgvst200 77740996 Pi9708Drgvst300 77741002 Pi9808Drgvst500


      3公称流量110L/MIN

      77680093 Pi1111Mic10 77657182 Pi1011Mic25 77680150 Pi2111PS3 77943525 Pi5111PS6 77680333 Pi3111PS10 77680465 Pi4111PS25 77680218 Pi2211PSvst3 77943558 Pi5211PSvst6 77680390 Pi3211PSvst10 77680523 Pi4211PSvst25 77680903 Pi8111Drg10 77680937 Pi8211Drg25 77680986 Pi8311Drg40 77681026 Pi8411Drg60 77718778 Pi8511Drg100 77718760 Pi8611Drg200 77718752 Pi8711Drg300 77718745 Pi8811Drg500 77741010 Pi9111Drgvst10 77689136 Pi9211Drgvst25 77689177 Pi9311Drgvst40 77689235 Pi9411Drgvst60 77689284 Pi9511Drgvst100 77668544 Pi9611Drgvst200 77668551 Pi9711Drgvst300 77741028 Pi9811Drgvst500 76182067 Pi1011KS-Mic25


      4公称流量150L/MIN

      77680101 Pi1115Mic10 77657190 Pi1015Mic25 77680168 Pi2115PS3 77955099 Pi5115PS6 77680358 Pi3115PS10 77680473 Pi4115PS25 77680226 Pi2215PSvst3 77955123 Pi521 PSvst6 77680408 Pi3215PSvst10 77680531 Pi4215PSvst25 77711120 Pi8115Drg10 77680945 Pi8215Drg25 77680994 Pi8315Drg40 77681034 Pi8415Drg60 77681083 Pi8515Drg100 77711138 Pi8615Drg200 77711146 Pi8715Drg300 77711153 Pi8815Drg500 77741036 Pi9115Drgvst10 77689144 Pi9215Drgvst25 77689185 Pi9315Drgvst40 77689243 Pi9415Drgvst60 77689292 Pi9515Drgvst100 77741044 Pi9615Drgvst200 77741051 Pi9715Drgvst300 77741069 Pi9815Drgvst500 76373112 Pi0115SM-N 2


      5公称流量300L/MIN

      77680119 Pi1130Mic10 77657208 Pi1030Mic25 77680176 Pi2130PS3 77955107 Pi5130PS6 77680366 Pi3130PS10 77680481 Pi4130PS25 77680234 Pi2230PSvst3 77955131 Pi5230PSvst6 77680416 Pi3230PSvst10 77680549 Pi4230PSvst25 77718810 Pi8130Drg10 77680952 Pi8230Drg25 77718802 Pi8330Drg40 77681042 Pi8430Drg60 77689078 Pi8530Drg100 77668510 Pi8630Drg200 77718786 Pi8730Drg300 77718794 Pi8830Drg500 77741077 Pi9130Drgvst10 77689151 Pi9230Drgvst25 77689193 Pi9330Drgvst40 77689250 Pi9430Drgvst60 77689300 Pi9530Drgvst100 77741085 Pi9630Drgvst200 77741093 Pi9730Drgvst300 77741101 Pi9830Drgvst500 78268625 Pi1030KS-Mic25 77879877 Pi0130Sm-N 2


      6公称流量450L/MIN

      77680127 Pi1145Mic10 77711161 Pi1045Mic25 77680184 Pi2145PS3 77955115 Pi5145PS6 77680374 Pi3145PS10 77680499 Pi4145PS25 77680242 Pi2245PSvst3 77955149 Pi5245PSvst6 77680424 Pi3245PSvst10 77680556 Pi4245PSvst25 77711179 Pi814 Drg10 77711187 Pi8245Drg25 77681000 Pi8345Drg40 77681059 Pi8445Drg60 77689094 Pi8545Drg100 77725534 Pi8645Drg200 77725559 Pi8745Drg300 77725542 Pi8845Drg500 77741119 Pi9145Drgvst10 77741127 Pi9245Drgvst25 77689201 Pi9345Drgvst40 77689268 Pi9445Drgvst60 77689318 Pi9545Drgvst100 77741135 Pi9645Drgvst200 77741143 Pi9745Drgvst300 77741150 Pi9845Drgvst500 79359746 Pi1045 KS-Mic25 79337130 Pi0145Sm-N 2      2.DIN24550 3过滤器滤芯

      7公称流量40L/MIN

      77929698 Pi13004DNMic10 78260911 Pi15004DNMic25 78260929 Pi21004DNP 3 77960859 Pi22004DNPS6 77925571 Pi23004DNPS10 78260937 Pi24004DNPS16 78260945 Pi25004DNPS25 78216079 Pi71004DNPSvst3 77960156 Pi72004DNPSvst6 77925654 Pi73004DNPSvst10 78216087 Pi74004DNPSvst16 78216095 Pi75004DNPSvst25 70317774 Pi33004DNDrg10 79769308 Pi35004DNDrg25 79704461 Pi36004DNDrg40 76116909 Pi37004DNDrg60 79703802 Pi38004DNDrg100 70314654 Pi39004DNDrg250 76371090 Pi83004DNDrgvst10 79737461 Pi85004DNDrgvst25 78266587 Pi86004DNDrgvst40 79713942 Pi87004DNDrgvst60


      8公称流量63L/MIN

      77929706 Pi13006DNMic10 78260952 Pi15006DNMic25 78260960 Pi21006DNPS3 77960867 Pi22006DNPS6 77925589 Pi23006DNPS10 78260978 Pi24006DNPS16 78260986 Pi25006DNPS25 78216137 Pi71006DNPSvst3 77960149 Pi72006DNPSvst6 77925662 Pi73006DNPSvst10 78216145 Pi74006DNPSvst16 78216152 Pi75006DNPSvst25 76362586 Pi33006DNDrg10 70307615 Pi35006DNDrg25 76132369 Pi38006DNDrg100 70318732 Pi87006DNDrgvst60 76940050 Pi89006DNDrgvst200


      9公称流量100L/MIN

      77929714 Pi13010DNMic10 78260994 Pi15010DNMic25 78227472 Pi21010DNPS3 77960875 Pi22010DNPS6 77925597 Pi23010DNPS10 78261000 Pi24010DNPS16 78261018 Pi25010DNPS25 78227480 Pi71010DNPSvst3 77960131 Pi72010DNPSvst6 77925670 Pi73010DNPSvst10 78261281 Pi74010DNPSvst16 78216160 Pi75010DNPSvst25 70305610 Pi33010DNDrg10 79735762 Pi35010DNDrg25 76329098 Pi36010DNDrg40 76344501 Pi37010DNDrg60 79394677 Pi38010DNDrg100 76330898 Pi39010DNDrg250 79755877 Pi85010DNDrgvst25 79359886 Pi86010DNDrgvst40 79714239 Pi87010DNDrgvst60


      10公称流量160L/MIN

      77929722 Pi13016DNMic10 78261026 Pi15016DNMic25 78261034 Pi21016DNPS3 77960826 Pi22016DNPS6 77925605 Pi23016DNPS10 78261042 Pi24016DNPS16 78261059 Pi25016DNPS25 77940638 Pi71016DNPSvst3 77960123 Pi72016DNPSvst6 77925688 Pi73016DNPSvst10 78269797 Pi74016DNPSvst16 78216178 Pi75016DNPSvst25 79701954 Pi35016DNDrg25 79363474 Pi36016DNDrg40 76111991 Pi37016DNDrg60 76371900 Pi38016DNDrg100 76940621 Pi85016DNDrgvst25 76371967 Pi88016DNDrgvst100


      11公称流量250L/MIN

      77929730 Pi13025DNMic10 78261067 Pi15025DNMic25 78227514 Pi21025DNPS3 77960834 Pi22025DNPS6 77925613 Pi23025DNPS10 78261075 Pi24025DNPS16 78261083 Pi2502 DNP 25 77940646 Pi71025DNPSvst3 77960115 Pi72025DNPSvst6 77925696 Pi73025DNPSvst10 78269813 Pi74025DNPSvst16 78216186 Pi75025DNPSvst25 76347199 Pi35025DNDrg25 79736430 Pi36025DNDrg40 79766882 Pi37025DNDrg60 76370514 Pi38025DNDrg100 70303520 Pi87025DNDrgvst60 76106504 Pi88025DNDrgvst100


      国家福彩平台 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>